Đã Đóng

Write some Software

Ứng dụng giúp nhân viên di chuyển bên ngoài và gởi email/tin nhắn cảm ơn và/hoặc tin nhắn nạp tiền vào số điện thoại của khách ngay sau khi hoàn thành 1 bài phỏng vấn ngắn.

Tại văn phòng, nhóm quản lý có thể sử dụng ứng dụng trên nền web để setup thông số, quản lý mã số nhân viên, mã số dự án, mã nạp tiền và xem báo cáo theo nhân viên, theo dự án và theo số lượng tin nhắn, số lượng tin nạp tiền…

Ứng dụng cần giao tiếp với một web-app khác để lấy thông tin khách hàng thông qua API đã có sẵn.

Yêu cầu chi tiết sẽ được cung cấp sau khi đã chọn được ứng viên.

Kĩ năng: Android, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #7829396

1 freelancer đang chào giá trung bình $277 cho công việc này

thelanbui

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0