Write some Software

Đã Đóng Đã đăng vào Jun 9, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Ứng dụng giúp nhân viên di chuyển bên ngoài và gởi email/tin nhắn cảm ơn và/hoặc tin nhắn nạp tiền vào số điện thoại của khách ngay sau khi hoàn thành 1 bài phỏng vấn ngắn.

Tại văn phòng, nhóm quản lý có thể sử dụng ứng dụng trên nền web để setup thông số, quản lý mã số nhân viên, mã số dự án, mã nạp tiền và xem báo cáo theo nhân viên, theo dự án và theo số lượng tin nhắn, số lượng tin nạp tiền…

Ứng dụng cần giao tiếp với một web-app khác để lấy thông tin khách hàng thông qua API đã có sẵn.

Yêu cầu chi tiết sẽ được cung cấp sau khi đã chọn được ứng viên.

Android Kiến trúc phần mềm Phát triển phần mềm

ID dự án: #7829396

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Jul 16, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $277 cho công việc này

thelanbui

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0