Đã Đóng

Write some Software

Ứng dụng giúp nhân viên di chuyển bên ngoài và gởi email/tin nhắn cảm ơn và/hoặc tin nhắn nạp tiền vào số điện thoại của khách ngay sau khi hoàn thành 1 bài phỏng vấn ngắn.

Tại văn phòng, nhóm quản lý có thể sử dụng ứng dụng trên nền web để setup thông số, quản lý mã số nhân viên, mã số dự án, mã nạp tiền và xem báo cáo theo nhân viên, theo dự án và theo số lượng tin nhắn, số lượng tin nạp tiền…

Ứng dụng cần giao tiếp với một web-app khác để lấy thông tin khách hàng thông qua API đã có sẵn.

Yêu cầu chi tiết sẽ được cung cấp sau khi đã chọn được ứng viên.

Kĩ năng: Android, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm

Xem nhiều hơn: chi software, android email setup, software need write ipad app, software write book, write iphone app using php, write iphone app php html, write iphone app freelancer, write twitter app, software turn excel app web app, write iphone app step step, software write protect software, software write technical manual

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #7829396

1 freelancer đang chào giá trung bình $277 cho công việc này

thelanbui

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0