Đã hoàn thành

angblinbla

3k each for 2 different fb pages. All real USA fans.

40x3= 120

120x2=240

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: 5000 real fans fan pages, real usa ip proxy, real usa, real estate firms landing pages india, real estate investor squeeze pages, real usa adress, need 100 real usa signups

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Long Beach, United States

ID dự án: #1604174

Được trao cho:

lancerboy1206

Hired by the Employer

$240 USD trong 30 ngày
(2615 Đánh Giá)
9.0