Đang Thực Hiện

angblinbla

3k each for 2 different fb pages. All real USA fans.

40x3= 120

120x2=240

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: real usa proxy, real usa, real usa adress

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Long Beach, United States

Mã Dự Án: #1604174

Đã trao cho:

lancerboy1206

Hired by the Employer

$240 USD trong 30 ngày
(2615 Đánh Giá)
9.0