Đã đóng

Add new features to an existing Node app with loopback framework, Angular front end and MongoDB

Dự án này đã được trao cho speedev196 với giá $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need some new features to an existing taxi booking Web app. The booking functionality is already completed. Need someone who can understand existing functionality and add new features as per our requirements. I have exactly 30 days I can allocate for this project so prefer someone that can dedicate their time for this project for 1 full month including weekends

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online