Đã đóng

Angular & Node JS Interface For Salesforce

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £234 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have inherited a salesforce application that has replaced the standard user interface with angular and node, which looks great, but is hard for our salesforce developers to maintain. I am looking for someone who can spend a few days looking at the source and advising on changes, helping the UK team understand and unblocking the SFDC developers. This is a part time background role. I will pay milestone per sprint.

Preference given to those whove seen salesforce or looked into it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online