Đã đóng

Front-end project

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

We're looking for a front-end developer to work in a production project.

The project consists on a webapp written in PHP (Symfony). Currently, the client is unstructured, loose unminified js with jquery basic functions.

We need someone to create a proper client and organize all the js.

The idea is for this person to generate a typescript + [url removed, login to view] or angular2 + webpack structure. Not SPA (for the moment)

Excluding skills:

- Typescript

- [url removed, login to view] or Angular2

- Webpack

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online