Đã hoàn thành

Ionic 2 Authentication to API based on Angular1 Tutorial - 15/02/2017 23:33 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kesavannil với giá $40 CAD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 CAD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am looking to have my Ionic 2 App (based on angular 2) perform authentication with my API server and continue through with the use of refresh tokens in my app. The API is setup with authentication as shown in this tutorial: [url removed, login to view]

Because I am using Ionic 2, I will need the work of the next two tutorials done in Angular 2. You can base the work off of the tutorial for Angular1 on how to authenticate with the API here: [url removed, login to view]

And the part of implementing Refresh tokens is here: [url removed, login to view]

Thank you for your time.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online