Đã đóng

MEAN stack developer

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1202 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Need a MEAN stack developer who can design, build and architeCt our backend part.

should be available for daily reporting on project management tool.

can coordinate with QA team

should be full time freelancer

can build Api for mobile.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online