Đã đóng

Need angular 1 ninjas

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Important: This job is for an individual freelancer. Please no teams. You must have a job success score of 90% or higher to apply.

Need an individual freelancer to work 20+ hours of front end developer for three weeks. It is absolutely critical that you have extensive experience developing web applications with [url removed, login to view] and should be extremely fast in ability to replicate front end functionality.

Please be ready to show lots of examples of prior work.

Must haves:

- easy to work with / no attitude

- good quality, bug-free code

- FAST

- experienced (you should have dozens of web apps)

- able to work in fast and pressured environment

- skilled

- 20 hour a week

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online