Đã đóng

Ruby on Rails - Angular JS Template Integration

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1772 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1250 - ₹2500 INR / hour
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We are working on a proof of concept based on Ruby on Rails 5 and Angular2. We would like to integrate an admin template like the following

[url removed, login to view]

The scope of the project includes

1. Registration of users. More details at [url removed, login to view]

2. Token based authentication. More details using [url removed, login to view]

3. CRUD for only one entity with parent / child relationship

We expect the developer to follow industry standard coding standards and share the source code through 'git' repository.

We will pay for the template selected for the project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online