Đã hoàn thành

adult social community

Được trao cho:

$2000 USD trong 5 ngày
(29 Đánh Giá)
7.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $2417 cho công việc này

$2500 USD trong 30 ngày
(11 Nhận xét)
6.0
$2500 USD trong 30 ngày
(6 Nhận xét)
5.0
covernal

I am a skillful and talented Laravel devleoper. I have been developing Laravel projects. I have proficient HTML/Javascript/HTML5/CSS/Bootstrap/jQuery skills too. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$2500 USD trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
4.3
$2500 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
1.2
$2500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0