Đã Đóng

Angular.js expert needed -- Urgent -- .. -- 2

Job Description:

I need the Angular.js expert needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: AngularJS, JavaScript, HTML5, Bootstrap

Về khách hàng:
( 668 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #36241863