Viết ứng dụng chạy trên trình duyệt (extension)

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang cần xây dựng 1 ứng dụng dạng extension trên trình duyệt chrome, cốc cốc, safari. Ứng dụng này cho phép kết nối với token tài khoản facebook của user đã đăng nhập trên trình duyệt (được user cấp phép token, không vi phạm chính sách fb) và ứng dụng có thể gửi tin nhắn cho user khác thông qua quyền editor trên fanpage (token của user đã có quyền editor trên fanpage).

AngularJS PHP

ID dự án: #28932624

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$500 cho công việc này

techplusintl

Hi there, ★★★ JavaScript Expert ★★★ 7+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to Write applications for browser. What we can do for you: ✔️ Add features in existing app. ✔️ Create rest api. ✔️ Conver Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(243 Nhận xét)
7.8
ShikhaWC1

Xin chào ngài, Tôi đã xem qua tin tuyển dụng của bạn và rất muốn làm việc với bạn. Tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi đã thực hiện một số dự án như thế này trước đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành Thêm

$500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0