Find Jobs
Hire Freelancers

.Net & Angular Expert Only

$8-15 USD / hour

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

$8-15 USD / hour

I am in urgent need of a senior .NET and Angular developer to bring my vision to life. My project demands not only front-end finesse but also robust backend functionality. Here's what I'm looking for in a freelancer: - **Database Integration**: Seamless integration of the database to ensure smooth data flow and storage solutions. - **User Authentication**: A secure, flawless user authentication process that safeguards user data. - **Front-end Design**: Given my preference for minimalism, I expect the front-end design to be sleek, clean, and user-friendly without compromising functionality. - **Backend Development**: Strong backend development capabilities to support the front-end design and user interaction. **Ideal Skills and Experience**: - Proficient in .NET and Angular with at least 5 years of experience. - Strong understanding of minimalistic design principles and how to apply them to enhance user experience. - Azure experience - English Communication must - Experienced in developing secure authentication methods and integrating complex databases. - Excellent problem-solving skills and the ability to work independently or as part of a team.
Mã dự án: 37783484

Về dự án

51 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 21 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Nadiad, India
5,0
3
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 7 28, 2011

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.