Đã Đóng

Laravel/Ionic Angular expert needed

Job Description:

Improvements on Existing Laravel / Ionic Angular app required hardly 5-6h job task

Kĩ năng: AngularJS, PHP, Laravel, Ionic Framework, App Development

Về khách hàng:
( 34 nhận xét ) lahore, Pakistan

ID dự án: #35426604