I need simple Ionic 2 code snippet with Firebase.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

I am looking for expert of Ionic 2 and Firebase to build an app to work on android and ios

Only if you have rich experience of develop Angular 2 based Ionic 2 application.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online