Đã Đóng

x6 car , bmv ------

modify existing projects

I made a few cars, but only exterior of it. do i need to make interiror of a car as well? , ,

Kỹ năng: 3ds Max, Sản xuất hoạt họa

Xem thêm: modify animation, modify car, car database need, exterior projects max, car max, animation car, max animation projects, projects car, car animation, car projects, need car graphic designs, max projects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Prishtinë, Bosnia and Herzegovina

Mã Dự Án: #1691552

2 freelancer đang chào giá trung bình $23/giờ cho công việc này

nikagabb

Hi chek PM

$25 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
cadesignztipl

Dear Sir, Please check your Private message for the work portfolio Regards Niju Thomas

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0