Đã Đóng

Làm animated video

Yêu cầu:

Làm một video animation dài khoảng 5-10 phút với ý tưởng và kịch bản đã có sẵn

Cần có một cái storyboaring cho ý tưởng của khách hàng và giải thích lý do về cách chọn hình ảnh cho video (sẽ trao đổi sau)

Có trách nhiệm

Luôn trao đổi và lắng nghe ý kiến của khách hàng

Không cần có kinh nghiệm nhưng đã làm dạng video animation rồi (có thể là thực hành ở trường hay công ty)

Tiền lương có thể deal

Cảm ơn mọi người đã đọc bài này ?

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa, After Effects, Dịch vụ video, Adobe Flash

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nottingham, United Kingdom

ID dự án: #29659852

1 freelancer đang chào giá trung bình £18 cho công việc này

Uniquesplash

Hi, Nice to meet you. Yes I can Make a 5-10 minute Story Board video animation with existing ideas and scripts. I'll provide you quality work according to your instructions. I can start your project right now. Thanks! Thêm

£18 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0