3d animation

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a 3D animator to create an animation for my project. Although I don't have a specific theme or story in mind, I have a idea that I would like to discuss further.

Sản xuất hoạt họa 3D Animation After Effects 3D Modelling Maya

ID dự án: #37496109

Về dự án

17 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở