Đã hoàn thành

Animation design required for e card project

high quality 3d animation lasting approx 20 sec .

Timescale, 1 month.

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa, 3D Animation, 3D Modelling, After Effects, Tạo hình 3D

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Perth, United Kingdom

ID dự án: #34271448

Được trao cho:

(101 Đánh Giá)
8.2

38 freelancer chào giá trung bình£192 cho công việc này

(764 Nhận xét)
10.0
(317 Nhận xét)
8.3
(265 Nhận xét)
8.0
(237 Nhận xét)
7.8
(72 Nhận xét)
7.8
(92 Nhận xét)
7.8
(127 Nhận xét)
7.7
(178 Nhận xét)
7.6
(159 Nhận xét)
7.4
(177 Nhận xét)
7.1
(283 Nhận xét)
7.3
(151 Nhận xét)
6.9
(93 Nhận xét)
7.2
(51 Nhận xét)
7.0
(146 Nhận xét)
6.7
(36 Nhận xét)
6.2
(55 Nhận xét)
6.4
(30 Nhận xét)
6.0
(39 Nhận xét)
6.0
(45 Nhận xét)
6.1