Đã Đóng

Belajar membuat Origami

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp25000000 cho công việc này

futurestudio39

Hi, I'm Ajit and i am expert in 2D/3D animation,I can deliver high quality 2D/3D Animations / explainer video/ Logo Intro/ whiteboard video/ 3D Models/Characters / Promotional Video, VFX films. Skills:-3D Anima Thêm

Rp25000000 IDR trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.5