Đã Đóng

Cartoon presentation of electronic data exchange

Dear Friends

We require freelancers who can create electronic data exchange animated cartoon between Factory - C&F - Wholesaler - Retail

Please send us quotations

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa

Xem nhiều hơn: retail freelancers, presentation of freelancers, exchange freelancers us, cartoon animated, freelancers exchange, us animation freelancers, presentation freelancers, data exchange, cartoon freelancers, animation freelancers, animated presentation, electronic data exchange, exchange data, presentation cartoon, create animated presentation, electronic data, create animated cartoon, cartoon presentation, animated data presentation, cartoon create

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #1659894

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹2500 cho công việc này

Naumaan

Please send me the details

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
JonathanNieves

hello looking forward working with you...

₹3500 INR trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0