Find Jobs
Hire Freelancers

CGI Multivitamin Syrup Ad Creation

₹600-5000 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 1 tháng trước

₹600-5000 INR

Thanh toán khi bàn giao
I'm seeking a talented CGI artist to create captivating 30-second ads for a multivitamin syrup product. The primary goal of the ads is to showcase the benefits of the multivitamin syrup in an engaging way. Key tasks: - Develop 30-second CGI ads that can be used on various platforms including social media, television, and online banners - Leverage creativity and technical skills to design appealing and compelling visual effects - Ensure the essential message of product benefits is clearly and effectively conveyed Desired skills and experience: - Proficiency in CGI software and technologies - Previous experience in ad development, preferably for healthcare products - Strong understanding of animation timing, spacing, and storytelling techniques - Highly creative with a knack for translating complex messages into compelling visuals. Overall, I'm looking for a creative individual who can craft powerful messages that drive the viewer to action.
Mã dự án: 38021647

Về dự án

10 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 30 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
10 freelancer chào giá trung bình ₹8.310 INR cho công việc này
Avatar người dùng
Hello There, ✅✅(I am Cgi Video Ad Design Expert)✅✅ COMPLETE THIS WITHIN 12 HOURS I am ready now to start working with you. I am highly experienced for this project. "check my Freelancer Portfolio" ✦✦**Portfolio**✦✦ https://www.freelancer.com/u/ShubhamKumarVfx Thanks and regards, Shubham Kumar VFX
₹5.000 INR trong 1 ngày
4,8 (87 nhận xét)
5,7
5,7
Avatar người dùng
Hi, I feel that our team would be the right fit for your project since we have plenty of experience in delivering complex video editing. In our handbook provided at the bottom of the bid, you can see a collection of video editing for clients such as Please check My Freelancer Portfolio:- https://www.freelancer.com/u/filmflareediting?sb=t Please award me the project so that we discuss it more. Regards, Arbaz R.
₹3.000 INR trong 1 ngày
4,8 (14 nhận xét)
3,9
3,9
Avatar người dùng
Free free free free CGI Video Designer I am 6 year experienced 3d designer with hight level software skills Message me for more details
₹600 INR trong 1 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
If you need good Ads then you will need to pay more. I will make a good 2 good ads for you for this payment.
₹50.000 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Indore, India
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 3 9, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.