Comic Style 2D Animation

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

30 ~ 35 Seconds Comic style Animation is Needed.

Good Quality work needed

Sản xuất hoạt họa Minh họa Tranh biếm họa & Phim hoạt hình Thiết kế đồ họa Comics

ID dự án: #37252461

Về dự án

37 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở