Đã Đóng

Create multiple animations for a new website

Job Description:

Hello, We're looking for an animation expert who can work on our soon-to-be-launched website.

The colour combination for the 3 animations will be shared and we will also share a sample that the designer needs to follow for the design inspiration.

The animation are to be made for the below points:

1. HR hiring candidate

2. Employee getting his new Employee ID card at the security gate.

3. HR card - HR doesn’t have to bother about ID card printing.

We need the animation before 31st Jan. Please share the pricing for each animation.

Thanks

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa, 3D Animation, Thiết kế đồ họa, After Effects, Dịch vụ video

Về khách hàng:
( 45 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #35860630

19 freelancer chào giá trung bình₹8056 cho công việc này

uneekin

ʜɪ ᴛʜᴇʀᴇ ɪ ʀᴇᴀᴅ ʏᴏᴜʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ ʀᴇQᴜɪʀᴇᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ʀᴇᴀᴅʏ ᴛᴏ ᴡᴏʀᴋ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ. ɪ ʜᴀᴠᴇ 10+ ʏᴇᴀʀꜱ ᴏꜰ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ɪɴ ᴀɴɪᴍᴀᴛɪᴏɴ, ᴀꜰᴛᴇʀ ᴇꜰꜰᴇᴄᴛ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴇᴅɪᴛ ᴇᴛᴄ. ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ᴏᴜʀ ᴘᴏʀᴛꜰᴏʟɪᴏ,  ᴡᴡᴡ.ᴠɪᴍᴇᴏ.ᴄᴏᴍ/ᴜɴᴇᴇᴋɪɴ ɪ ʜᴀᴠᴇ ɢᴏᴏᴅ Thêm

₹9000 INR trong 7 ngày
(401 Nhận xét)
8.4
itsanimator

Hi I'll create these 3 animations before 31st January for you exactly matching with your requirements in your budget and turnaround time. I am available now to start work immediately on your project. Let's build a lon Thêm

₹5000 INR trong 2 ngày
(32 Nhận xét)
4.9
LyneLee27

Hi, I have gone through the job that you posted. I am very interested as I am quite familiar with photoshop/video editing software and have done a lot of project regarding photo/video/logo/poster editing. With such a l Thêm

₹7000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0