Find Jobs
Hire Freelancers

Engaging 2D Animation for Brand Promotion

$10-30 USD

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 1 tháng trước

$10-30 USD

Thanh toán khi bàn giao
I'm seeking a talented and experienced 2D animator to help in advertising and brand promotion. This project involves creating an engaging and dynamic animation less than 30 seconds in duration. Further details: - Skill Requirement: - Proficiency in 2D animation techniques. - Creativity and innovative thinking to make the animation engaging and memorable. - Ability to work within a short timeframe. - Animation Objective: The aim is to create a captivating and innovative 2D animation for brand advertising and promotion. You should have experience in creating animations that successfully promote and advertise brands. Contact me if you have the necessary expertise in creating stunning 2D animations - let's bring our brand to life!
Mã dự án: 38011443

Về dự án

12 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 7 phút trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
12 freelancer chào giá trung bình $33 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hi Yes got it, i have an expertise in creating such 2D Animations - please message me so we can discuss in detail about the kind of Brand Promotion Animation we need to make.
$80 USD trong 2 ngày
4,8 (107 nhận xét)
6,4
6,4
Avatar người dùng
I'm Profesional animator who can start work after your answer in chat. I need info about duration time, story, do you have any characters if you don't I can do it all visual elements (backgrounds, characters design, storyboard, animation, video editing). I must to know only story, and what you need banner, video for big screen,or for web site,etc? You need voice or music, or together. thank you if you answer me.
$20 USD trong 7 ngày
4,8 (3 nhận xét)
1,9
1,9
Avatar người dùng
Experienced 2D animator ready to bring your brand to life! With creativity and skill, I'll craft a captivating 30-second animation for brand promotion. Let's make your brand shine
$20 USD trong 7 ngày
5,0 (1 nhận xét)
0,8
0,8
Avatar người dùng
I am a skilled animator with expertise in 2D animation techniques, Graphic Design, After Effects, and Motion Graphics. I am excited about the opportunity to create a captivating and innovative animation for brand promotion. With a keen eye for detail and a focus on creativity, I am confident in my ability to bring your brand to life through engaging visuals. Let's collaborate to make your brand stand out through a dynamic and memorable animation. Looking forward to discussing the project further.
$20 USD trong 7 ngày
5,0 (1 nhận xét)
0,2
0,2
Avatar người dùng
reply now ✅✅ a talented and experienced 2D animator to help in advertising and brand promotion.?? vhjVCjsdbajvbjkvbjkbvujdhv
$12 USD trong 1 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hey, Excited about the prospect of 2D designing! Here's what I bring to the table: Precision: Detail-oriented designs that meet your specifications. Creativity: Injecting flair into every 2D project. Versatility: From illustrations to graphics, I cover it all. Explore my 2D design
$20 USD trong 3 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Chennai, India
0,0
0
Thành viên từ thg 7 5, 2023

Xác thực khách hàng

Các công việc khác từ khách hàng này

I need a graphics designer
₹600-1500 INR
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.