Find Jobs
Hire Freelancers

Engaging 2D Animation for Storytelling Entertainment

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am in need of an experienced animator who can produce a captivating 2D animation. The animation will be used for entertainment purposes, focusing on the theme of storytelling. Ideal Skills: * Expertise in 2D animation * Strong understanding of storytelling techniques in animation * Previous work in creating animations for entertainment I expect the animator to bring the storytelling theme to life in a captivating manner. Previous experience in creating story-based animations is a plus. Show me your portfolio of 2D animations, especially those with a strong storytelling element.
Mã dự án: 37803898

Về dự án

5 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 15 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
5 freelancer chào giá trung bình ₹3.990 INR cho công việc này
Avatar người dùng
Hi there! Your quest for a captivating 2D animator ends here! With [YOUR NAME], you'll find a seasoned animator ready to bring your storytelling dreams to life. With 10 years of experience in 2D animation, I specialize in weaving narratives into visually stunning animations. I've honed my skills to ensure each frame carries the essence of storytelling, captivating audiences from start to finish. Let's embark on this creative journey together and craft an animation that not only meets but exceeds your expectations. Looking forward to collaborating with you! Best regards, Raphy
₹2.050 INR trong 7 ngày
5,0 (2 nhận xét)
1,8
1,8
Avatar người dùng
HELLO THERE! "I AM EXPERT IN THIS WORK" I CAN DO YOUR WORK IN JUST 600 AND WILL GIVE YOU PROFESSIONAL 2d ANIMATION WITH HIGHEST QUALITY I WILL MAKE VERY ACTRACTIVE AND EYE CATCHING ANIMATION IN JUST LOW TIME WITH UNLIMITED REVISION, I AM PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER AND VIDEO EXPLAINER ANIMATOR {2D ANIMATION} WITH 3+ YEARS EXPERINECE, CREATIVE DESIGNING IS MY PASSION I WILL PROVIDE YOU SO MANY SERVICES AS MENTIONED AS DESCRIPTION, YOU CAN SEE OUR PORTFOLIO AND IF YOU WANT TO SEE MORE PREVIOUS WORK SO TEXT ME, I AM 24HOUR AVIALABLE JUST GIMME THIS OPPORTUNITY TO SHOW MY EXPERNECED WORK HERE, WE ARE TOO RELIALE AND TRUSTWORTHY WITH FREELY FRIENDLY TALK REGARDS PRACHI NAMASTE! DELHI
₹600 INR trong 1 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
hello i am 2d/3d animator u can check my portfolio on my profile page so u get idea about my work. plz hire me and give me chance to proof myself. Thanks
₹15.000 INR trong 4 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Delhi, India
0,0
0
Thành viên từ thg 5 1, 2020

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.