Đang Thực Hiện

2D line art animation

Just 10-20 seconds line-art animation needed Details i will send to selected freelancer . i need it urgent

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa, 3D Animation, Minh họa, Thiết kế đồ họa, After Effects

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) AMBALA, India

ID dự án: #32700261