Đã hoàn thành

Make up Job 50% (for Bishnudev only)

Được trao cho:

Bishnudev

Thank you.

$325 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
4.3

1 freelancer đang chào giá trung bình $325 cho công việc này

faizigenius

CreativeMind team work in 3d Animation,2d Animation,Logo Formation,MotionGraphic work introductory videos and graphic [login to view URL] can do this animation for you....please check out our [login to view URL] are Professional eno Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
4.6