Đang Thực Hiện

Make up Job 50% (for Bishnudev only)

$325 for Bishnudev - final payment for 2D animation work

Kỹ năng: Sản xuất hoạt họa

Xem thêm: make job, animation make, 2d job, make up, job animation, frellance work animation mumbai, provides work animation, work animation, job work spreadsheets, telephones work animation, freelance work animation chennai

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1078317

Đã trao cho:

Bishnudev

Thank you.

$325 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $413 cho công việc này

faizigenius

CreativeMind team work in 3d Animation,2d Animation,Logo Formation,MotionGraphic work introductory videos and graphic designing.we can do this animation for you....please check out our portfolio.We are Professional eno Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(12 Đánh Giá)
4.6