Đã Đóng

psymate explainer

Job Description:

hey sonali

i want to create 2d animation explainer video

send sample

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa, Dịch vụ video, After Effects, 3D Animation, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #35354220