Speaking Video as a character from Disney

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi, We need 4 Characters and a 3D animation. The characters should be like Cinderella, harry potter, spiderman, and mickey mouse. We have the script just need the characters and a 3D animation with voiceover

Sản xuất hoạt họa 3D Animation Dịch vụ video After Effects Voice Talent

ID dự án: #36719750

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở