Sáng tạo Template bài giảng cho Khóa học Online theo phong cách Motion Graphic

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

1. Sáng tạo Template cho 6 clip bài giảng của khóa học Online (Motion lặp lại theo từng bài, từng phần của mỗi bài, từng thể loại nội dung)

- Giới thiệu tên khóa học

- Mục lục

- Tiêu đề từng chương

- Nội dung (Dẫn dắt, lý thuyết, câu hỏi, giải đáp)

- Cảm ơn

2. Thiết kế phần nội dung sinh động dựa trên Slide của Khóa học Offline đã có sẵn

Chi tiết về công việc:

[url removed, login to view]

References về style Motion Graphic: [url removed, login to view]

After Effects Sản xuất hoạt họa Đồ họa chuyển động Dịch vụ video

ID dự án: #13125167

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở