Tutor Me - Whiteboard Animation Video

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hello,

I'm eager to learn whiteboard animation. Looking for a patient tutor who can guide me through the process. Thank you!

Requirements:

Whiteboard animation expertise.

Clear teaching style.

Share relevant experience.

Sản xuất hoạt họa Dịch vụ video Thiết kế đồ họa After Effects 3D Animation

ID dự án: #37229224

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₹5000 cho công việc này

Akashtandeep

Hi mate, Myself Akashdeep Singh, I've read your project details and I saw that you need “Tutor for whiteboard animation”. So I would like to inform you that I do White board animation, Cartoon Animation, 2D animation, Thêm

₹8500 INR trong 5 ngày
(115 Nhận xét)
6.5