Tuyển animation designer

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần designer làm phim 2D hoạt hình (animation) hoặc 2D motion graphic (làm content quảng cáo ngắn sản phẩm cho doanh nghiệp), biết các kỹ năng biên tập, dựng phim, thiết kế đồ họa.

Sản xuất hoạt họa Adobe Flash 3D Animation Thiết kế đồ họa After Effects

ID dự án: #25888204

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$54 cho công việc này

bolicccc

Hi, I'm interested in your suggestion, I can provide you with such an animation as an example. Tell me please do you already have ready characters?

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0