Find Jobs
Hire Freelancers

YouTube 3D Animation: Telugu Channel

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am seeking a talented animaker to create visually engaging 3D animation videos for my Telugu YouTube Channel. • The animations should be of moderate complexity, balancing detail without overwhelming the viewer. • It is essential that custom-designed characters are incorporated into the animations to bring my unique stories to life. Experience in 3D animation is vital, especially those proficient in creating custom characters for digital video mediums. Knowledge of Telugu culture and language is an added advantage but not strictly necessary. The end goal is to create compelling animations that resonate with my audience and elevate my YouTube channel’s content. I look forward to collaborating with you.
Mã dự án: 37815015

Về dự án

2 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 13 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
2 freelancer chào giá trung bình ₹1.500 INR cho công việc này
Avatar người dùng
Hi, I have read your Requirement and I would like to know more about your project in detail .I'm excited to collaborate on your Telugu YouTube Channel, focusing on visually engaging 3D animations. With expertise in crafting moderate complexity animations and custom character design, I'll bring your unique stories to life. While I may not be fluent in Telugu, I'm dedicated to incorporating its cultural nuances. Let's discuss further to elevate your channel's content through compelling animations. Eager to work with you! Warm Regards, Kapil
₹1.500 INR trong 4 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Bengaluru, India
0,0
0
Thành viên từ thg 2 27, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.