Đã hoàn thành

90427 extremely simple 5 minute webs

I need a website with a picture, a couple paragraphs of text and a programmed paypal button.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem nhiều hơn: html 5 button, webs-, html paypal button, simple paypal html, simple html button, simple paypal button, simple webs, paypal button html, paypal html button, extremely simple website, extremely, html webs

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

ID dự án: #1836592

Được trao cho:

mabusl

I's very simple project,Let me do it, thanks

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0