Đang Thực Hiện

2743 Fix Width

I need some one to fix the width of my site. It's currently set to 822px, I need it to be set at 1022px. Also it must look the same with-in FF and IE? right now it does looks the same.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Tucson, United States

Mã Dự Án: #1753612

Đã trao cho:

theonlysl

Can be done in no time at all! :) Please see PMB.

$5 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0