Đang Thực Hiện

142348 flat html mock up

I would like a html mock up of an alternative look and feel for usemyplace dot com, still using nice bright colours. Payment via escrow. This is not a big job so I expect the bids to reflect that. I also need it completed quickly. The site is to be named sharemyplace dot co dot uk.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem nhiều hơn: co uk escrow com, site mock up, need an alternative look, mock-up, mock up, html mock up, need mock html, html site quickly, html look feel, nice mock, nice html site, flat html site, flat html, html flat, html mock, mock html

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1888523

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

peterbra

Please check PMB

$50 USD trong 0 ngày
(36 Nhận xét)
5.4