Đã hoàn thành

130716 Very Quick MySpace Question

Got to [url removed, login to view] Below the flash book in the interests box you will see a link.

I want that link to be twice as large and centered.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem nhiều hơn: myspace . com, quick book, question flash, question html, myspace com, www myspace com, myspace book, link html myspace, flash html myspace, flash link myspace, myspace flash html, html flash link myspace, myspace flash link, myspace html box, flash myspace, myspace flash

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1876884

Được trao cho:

devstefan

simple job 2minutes tops

$6 USD trong 0 ngày
(15 Đánh Giá)
3.5