Đang Thực Hiện

400219 API Work

Looking for a coder who can write code that will connect to our email provider's Web services API.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Windows API

Xem nhiều hơn: email api, api work, connect api, api write, work provider, web services work, write api, api email

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) Highland, United States

ID dự án: #2146076

1 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

melson

I can offer my skillset on C/C++, Java, PHP. Depending on scope of your project, $65 for 2 days work, what a bargain! (increased to $105)

$105 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0