Đã hoàn thành

443351 bgc website

I need you to create a photo slideshow on the main page of the website, and an admin area to manage it

Kĩ năng: Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: admin slideshow, slideshow website page, need photo slideshow, create website admin area, slideshow admin, create admin area website, photo slideshow website

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Schererville, United States

ID dự án: #2189227

Được trao cho:

avantegratesl

Lets do it.

$75 USD trong 0 ngày
(352 Đánh Giá)
8.0