Đã hoàn thành

Bulk E-mail Accounts (10k)

I need 10k hotmail accounts.

Each 1k need to be forwarded to 1 master account.

I do not want accounts like xxx1@hotmail, xxx2@hotmail, xxx3@hotmail, etc

They have to be unique e-mail accounts.

Can be combination of [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

Accounts may have different passwords and they do not have to be verified.

I need them in less than 5 days.

If you provide a good service, I will buy weekly basis.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: you mail, service-master, e buy com, e buy, bulk e mail, 0 hotmail com, e mail mail, e mail com, e-mail, e mail], Bulk Mail, live accounts, hotmail verified account, hotmail verified, bulk verified hotmail, want buy bulk mail, hotmail 10k, buy verified, will anything, buy bulk account, service hotmail, bulk verified, buy hotmail verified accounts, need verified hotmail, want buy bulk

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Saint Petersburg, United States

ID dự án: #1012600

Được trao cho:

livesolutions

Hello , refer to PMB for details , ready to deliver orwarded accounts

$100 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

RockingExpert

Lets start !!!

$100 USD trong 5 ngày
(31 Nhận xét)
4.6
captchacompany

hello , I have the accounts ready , we provide on daily basis to all our clients all accounts are made fresh daily , Refer to PMB for details and samples , We can forward them every 1 k to master account as well

$130 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.4