Đã hoàn thành

415014 Create A Simple Web Form

I have a web form that I need to make functional. It has 7 fields

When visitors enters the information from the form, I need the information it to be emailed to me.

It does not have to create a database.

Email me and I will send you the link to the form.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: create a web, web database send email, simple email form, create database web, simple database web form, web form email database, link web form database, database web form, create simple email, simple information form, email form link database, create simple database, simple form send database, send form database, create form database, create form database fields, create form will send, simple web email, need web form, email web form database, create information database, simple web form, email web form, create email database, web form send

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Westminster, United States

ID dự án: #2160877

Được trao cho:

developer1985sl

Please refer pm. thanks

$11 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0