Đã hoàn thành

Flash Links

I need three links embeded in an existing flash file changed...that's it!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: flash embeded, flash links, existing flash, flash designer need, links flash file, form flash works need, flash game need, loading script flash existing flash, flash developer need, xml flash site need cms, flash template need read pop, flash animator need, flash player need megavideo, flash web need

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Salt Lake City, United States

Mã Dự Án: #1037283

Đã trao cho:

batailor

Lets do it, please read PM!! Thanks.

$45 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

rsanjay10

hi plz check inbox for my other profile and detail.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3
dasilva1

please check pm thanks

$100 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1
sachinjangale

Lets start.

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0