Đang Thực Hiện

for dataworker 270411 #1

As discussed

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: 270411, viceinternet, as3 survey, discussed translation, discussed phone, dataworker 2009, digital museum discussed, discussed please proceed, completed template discussed, discussed

Về Bên Thuê:
( 127 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1039004

Đã trao cho:

dataworker2009

Ready to start.Regards, Ravi

$40 USD trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

mani0342

Ready to work sir

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0