Đang Thực Hiện

for dataworker 290411 #2

as discussed

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: viceinternet, discussed project, discussed translation, discussed phone, dataworker 2009, digital museum discussed, discussed please proceed, completed template discussed, discussed

Về Bên Thuê:
( 127 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1041521

Đã trao cho:

dataworker2009

Great Thanks for the project.Regards

$40 USD trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

mariolifas

fantastic,i can do it.

$36 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0