Đã hoàn thành

for dataworker 290411 #2

Đã trao cho:

dataworker2009

Great Thanks for the [url removed, login to view]

$40 USD trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

mariolifas

fantastic,i can do it.

$36 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0