Đã hoàn thành

for dataworker 290411 #5

Được trao cho:

dataworker2009

Great Thanks for the [url removed, login to view]

$400 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

wiggins99

I can do the job in half the time it would take the average person to complete the task.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0