Đang Thực Hiện

MYFACEBOOK PVT

MYFACEBOOK PVT

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: myfacebook, pvt, pious infotech pvt ltd, orasys software pvt ltd, callippus solutions pvt ltd, cybertech networks pvt ltd, infotech pvt ltd

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #1070839

Đã trao cho:

MyFacebook

Thnx Sir, Let's Start

$30 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

hrworld93

Hello! I have some experience in doing similar kind of side job [url removed, login to view] I am ready for the job.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0