Đang Thực Hiện

Photoshopkiller

For photshop killer $30 per 200 completed "usernames"

Kĩ năng: Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: killer, photoshopkiller, spreadsheet completed contract, image photshop, todolist delete completed tasks, completed javascript link, photshop pictures, completed thesis marketing, access completed ebay auctions aspnet, photshop picture, puzzle com photshop, girly usernames

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) trippoil, United States

ID dự án: #1058299

Được trao cho:

photoshopkiller

Let's start....

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

UrmanSoft

Plz check the PMB ..!!!!

$150 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0