Đang Thực Hiện

Project for BossFV May

As discussed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: bossfv, discussed project, may apply project, may seo project gamit

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1054136

Đã trao cho:

bossfv

As discussed.

$60 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

zaakaria

I already finished some project. so i hope that i finished your project just time. i send your project just time & do properly.

$230 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0