Đã hoàn thành

Project for BossFV May

Được trao cho:

bossfv

As discussed.

$60 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

zaakaria

I already finished some project. so i hope that i finished your project just time. i send your project just time & do properly.

$230 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0